โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยฯ อำเภอพยุห์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.30 น.
*********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของอำเภอให้เป็นไปตามแนวทางของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยฯ
อำเภอพยุห์ได้มีการเตรียมการรองรับผู้ป่วย ดังนี้
1. ปรับเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนามจุดที่ 1 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์(หลังเก่า) จาก 43 เตียง เป็น 63 เตียง
2. เตรียมโรงพยาบาลสนามจุดที่ 2 : โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง
3. เปิดจุดพักคอย : วัดป่าหนองปิง รองรับผู้ป่วยได้ 20 เตียง
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และสนับสนุนเตียงสนามพร้อมอุปกรณ์ของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย จากนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่ม อาหาร และสิ่งของใช้จำเป็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
โดยมี นายอำเภอพยุห์ สาธารณสุขอำเภอพยุห์ ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลพยุห์ ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอพยุห์ และ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2