ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของอำเภอ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
*********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของอำเภอให้เป็นไปตามแนวทางของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยฯ
อำเภอเมืองจันทร์ได้มีการเตรียมการรองรับผู้ป่วย ดังนี้
1. ปรับเพิ่มเตียง Cohort Ward จาก 38 เตียง เป็น 98 เตียง
2. ปรับจุดพักคอยฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยได้ 40 เตียง
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และสนับสนุนเตียงสนามพร้อมอุปกรณ์ของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย จากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ และพบปะให้กำลังใจประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่ม อาหาร และสิ่งของใช้จำเป็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
โดยมี นายอำเภอเมืองจันทร์ ผอ.โรงพยาบาลเมืองจันทร์ รองสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองจันทร์ โรงพยาบาลอำเภอเมืองจันทร์ และจุดพักคอยอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2