ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
*********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ Webex เป็นการชี้แจงข้อมูลเหตุผลความจำเป็น กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ศก ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2