ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการประชุมสรุปในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้การรายงานผลและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ตามแนวชายแดน การดำเนินงานการปราบปราม การแก้ไขปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคม สถานการณ์แรงงานต่างด้าวและส่วนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศก.(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2