ติดตามการเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพระราชดำริฯ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานที่ 8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ นายอำเภอโนนคูณ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมโดยพร้อมเพรียง

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบ้านโนนคูณวิทยา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2