ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 – 12.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหิน พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหิน

มอบเครื่องดื่ม อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครู โรงเรียนศรีนครลำดวนวิทยา จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ในภารกิจดังกล่าว

โดยมี นายอำเภอวังหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอวังหิน (อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีนครลำดวนวิทยา) อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2