ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนส

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 น.
***********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย

โดยมี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2