รับมอบสิ่งของจาก ดร.ธนภัทร ส่งเสริม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบสิ่งของจาก ดร.ธนภัทร ส่งเสริม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ และครอบครัว
เพื่อสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. หน้ากากอนามัย จำนวน 400 ชิ้น
2. สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2