รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือเป็นสถานที่ในการปลูกป่า จังหวัดละ 1,000 กล้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อให้เหล่าคณะลูกเสือ พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ
3. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
4. เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์สืบไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง อสม. และสมาชิกลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรม
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2