ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 20.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในโครงการส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนาตามนโยบายรัฐบาล โดยการบูรณาการกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาถึงสถานีรถไฟหนองแวง จะมีการประเมินอาการและคัดกรองผู้ป่วย ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ตามภูมิลำเนา เพื่อรับการรักษาตามโครงการบ้าน 4 หลัง ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
โดยมี นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ และผู้แทนนายสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมปฏิบัติงาน
ณ สถานีรถไฟหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2