รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายณัฐวุฒิ ขจรจรัสกุล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนจาก นายณัฐวุฒิ ขจรจรัสกุล ประธานกรรมการเครือเลาเจริญ ในนามผู้แทน คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ มอบเงิน จำนวน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถ้วน) ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบ
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2