ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนจาก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท เคลียร์ จำกัด จำนวน 100,000 บาท นำโดย นายปัณณ์ฐาโชค วรรณสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารฯ และ นางชัญธมณ ภักดีธนัทโชติ รองประธานกรรมการบริหารฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิก บริษัทเคลียร์ จำกัดเพื่อสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในภารกิจการปฏิบัติงานดำเนินงาน ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนให้ประชาชน
โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร สมาชิก บริษัท เคลียร์ จำกัด แพทย์ พยาบาล จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2