การประชุมเตรียมการส่งผู้ป่วย COVID-19 กลับภูมิลำเนา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.00 – 17.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมการส่งผู้ป่วย COVID-19 กลับภูมิลำเนา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล (Zoom) ดังนี้
1. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการรับและจัดส่งผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลับสู่ภูมิลำเนา โดยกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลัก คือ 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 2.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และ 3.จังหวัดปลายทาง
2. เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการควบคุมโรค
3. การวางกรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับการขนย้ายผู้ป่วย โดยการบูรณาการร่วมกันของจังหวัดปลายทาง สำนักงานสาธารณสุข และสำนักงานขนส่ง เพื่อการคัดแยกและการประสานงานกับผู้ป่วยในแต่ละราย และหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล (Zoom)
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2