ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณ ผู้บริหารร้านจัสมินไม้พาเลทศรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณ ผู้บริหารร้านจัสมินไม้พาเลทศรีสะเกษ กลุ่มชมรมจิตอาสาศรีสะเกษสู้กับโรคโควิด กลุ่มอำเภอเมืองศรีสะเกษดีเซล และพี่น้องประชาชนจิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดทำเตียงเพื่อใช้รองรับสำหรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพี่น้องประชาชน และผู้มีจิตอาสาร่วมสนับสนุน งบประมาณอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของใช้จำเป็นในการจัดทำเตียงดังกล่าว
ในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย
โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ และคณะร่วมเยี่ยมชม
ณ ร้านจัสมินไม้พาเลทศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2