“ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยหัวใจคนไทยยิ้มได้”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม "ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยหัวใจคนไทยยิ้มได้" ตามโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยหัวใจคนไทยยิ้มได้" ของกระทรวงมหาดไทย

โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วม

ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2