ตรวจติดตาม การดำเนินงาน

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ประจำอำเภอเบญจลักษ์ เพื่อรองรับ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมกับมอบแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการดำเนินงาน
โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอเบญจลักษ์ ปลัดอำเภอ กำนันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับการตรวจติดตามการดำเนินงานดังกล่าว
ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2