โครงการบรรพชาตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (แบบวิถีพุทธ) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับความเมตตา พระครู​สิริปริยัติ​การ​ รองเจ้าคณะ​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ เจ้าอาวาส​วัด​เพีย​นาม​ ตำบลหนองไผ่​ อำเภอเมือง​ศรีสะเกษ​ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จำนวน ๕๐ คน ซึ่ง เป็นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดย วิถีพุทธ เพื่อปรับความคิดปรับพฤติกรรมไม่หวนกลับไปเสพซ้ำ สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมและทำความดีเพื่อสังคมต่อไปได้
ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะอนุกรรมการ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษและสาขากันทรลักษ์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ณ วัดป่าดงบก ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2