ปรึกษาหารือวาระยามเช้า ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 – 09.15 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ปรึกษาหารือวาระยามเช้า ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

1. ติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2.การวางระบบรับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา และการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการรองรับในพื้นที่
3. การตั้งคณะทำงานประสานงานเพื่อดำเนินงานรับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาผ่านระบบขนส่ง
4. การเพิ่มมาตรการการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่ชายแดนและเมืองใหม่ช่องสะงำ
5. การบริหารจัดการเตียง และ การดำเนินงานตามแนวทางบ้าน 4 หลัง

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2