ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีเปลี่ยนสภาพที่ดิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
***********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง บริเวณกุดหวายสาธารณประโยชน์
โดยมี นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2