“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พิธีรับมอบวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม(SINOPHARM) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 10,000 โดส
– การแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติด ตามยุทธการ "พิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้" และ "238 พิทักษ์นครลำดวน"
– พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ"
– ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564
– พิธีบรรพชาตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
– สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
– หยาดเหงื่อและน้ำตาของนักรบชุดขาว
– การเตรียมการเพื่อเปิดรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนาม
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2