ตรวจเยี่ยมติดตาม มาตรการควบคุมพื้นที่

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม มาตรการควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ชายแดน
ในการประชุมได้มีความเห็นสรุปดังนี้ ได้มีการกำหนดวางมาตรการเกี่ยวกับผู้เข้ามาค้าขายขนถ่ายสินค้าในตลาด โดยได้กำหนดช่องทางเข้า-ออกให้ชัดเจน พร้อมกับให้จัดทำประวัติและคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัดและได้มีการพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยมีนายอำเภอภูสิงห์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้แทน ผกก.ตม.จว.ศก. ผกก.สภ.ภูสิงห์ หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจที่ ๓ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2