พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (แบบวิถีพุทธ) ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัด จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ และสาขากันทรลักษ์ จำนวน 61 คน
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยมี นายสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศิลาลาด และญาติพี่น้องผู้บรรพชา เข้าร่วมพิธี

ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2