ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2