ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2