พบปะและมอบแนวทางการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพบปะและมอบแนวทางการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวาระ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผจก. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด
ณ อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2