ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
***********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่านผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อรับฟังแนวทางในการรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ) เพื่อให้การรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2