ประธานเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา (แห่งใหม่) พร้อมด้วยนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายปอง ปรือปรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2