ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจเตรียมการฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจเตรียมการฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบภารกิจและเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและบูรณะพื้นที่ประสบภัยจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2