ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด โดยใช้หอประชุมอำเภอศิลาลาดเป็นสถานที่ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และพบปะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จากนั้น มอบชุดอาหารว่าง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับผู้ป่วยใช้ในระยะเวลา 14 วัน อำนวยการจัดโดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมสนับสนุนพร้อมด้วยเงิน และสิ่งของจากหน่วยงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธาด้วย ทั้งนี้ได้ร่วมกราบสักการะพระพุทธศิลาลาดมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย

โดยมี นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด นางศรีเรือน ดีพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายจรูณ สาลีวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจเยี่ยม

ณ หอประชุมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2