ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 40 เตียง ทั้งนี้ได้เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องดื่มสำหรับโรงพยาบาลสนามอำเภอราษีไศลจากสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอราษีไศล (หอประชุมอำเภอราษีไศล) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2