ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 – 11.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
2. รายงานผลการดำเนินงานด้านเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
3. พิจารณาคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 10 ป่าชุมชน เนื้อที่รวม 3,076 – 1 – 96 ไร่
4. พิจารณาแผนการจัดการป่าชุมชน จำนวน 130 ป่าชุมชน เนื้อที่รวม 24,323 – 2 – 76 ไร่
5. พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ร่วมกับสมาชิกป่าชุมชนแต่ละแห่ง

ก่อนเข้าสู่การประชุมได้มอบโล่รางวัลป่าชุมชนระดับภาค ให้แก่ ป่าชุมชนบ้านหนองแคน อำเภอเมืองจันทร์ และ รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ให้แก่ ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า อำเภอเมืองจันทร์ ตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563

โดยมี ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัด ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนนายก อบจ. นายอำเภอราษีไศล ผู้แทนนายอำเภอยางชุมน้อย ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2