โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 20 กรกฎาคม2564
เวลา 10.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2