ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอน้ำเกลี้ยง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอน้ำเกลี้ยง โดยใช้หอประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา เป็นสถานที่ดำเนินการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเตียงและระบบสาธารณูปโภค มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม จากโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่

โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผู้กำกับ สภ.น้ำเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยม

ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2