ตรวจเยี่ยมการเปิดโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 40 เตียง มอบถุงชุดอาหารว่าง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับผู้ป่วยใช้ในระยะ 14 วัน
อำนวยการจัดโดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมสนับสนุน พร้อมด้วยเงิน และสิ่งของจากคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ ธนาคาร สถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาด้วย

จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย ป่าชุมชนโนนใหญ่ ตำบลเสียว

โดยมี พระครูโพธิสัจจาลักษณ์ เจ้าคณะตำบลเสียว และคณะสงฆ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ณ พื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2