ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามโรงแรมพรหมพิมาน (Hospitel) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ จากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เข้าพักรักษาตัว
มอบถุงยังชีพกาชาด ชุดอาหารว่าง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
อำนวยการจัดโดยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมสนับสนุน
เพื่อมอบให้ผู้ป่วย ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม Hospitel
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้บริหารโรงแรมพรหมพิมาน ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ
ณ โรงพยาบาลสนามพรหมพิมาน (Hospitel) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2