ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 – 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2