เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไร ต้นลีลาวดี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวงชนบท ศก.5050 เพื่อต่อยอดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าอาวาสวัดสิเรียมพุทธาราม ณ วัดสิเรียมพุทธาราม บ้านสังกัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2