คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Nnowledge-Based OTOP :KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2