การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามงาน ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอกันทรารมย์ จำนวน 40 เตียง
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์
2. การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม อำเภอโนนคูณ
เพื่อรองรับ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3. การปฏิบัติงานและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ และช่วยเหลือผู้ป่วย ญาติ และพี่น้องประชาชน โรงพยาบาลโนนคูณ
โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ นายอำเภอโนนคูณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันทรารมย์ และอำเภอโนนคูณ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตาม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2