ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน โครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่สำคัญดังนี้
1. พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนฯ จำนวน 72 แปลง เนื้อที่ 365-3-47 ไร่ วงเงินชดเชยประมาณ 45 ล้านบาท
2. พิจารณากำหนดวิธีการการจ่ายเงินให้แก่ราษฎรผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนฯ กรณีเสียชีวิต จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 56-1-68 ไร่ วงเงินชดเชยประมาณ 7 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาครั้งแรก ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการจนสามารถจ่ายเงินให้กับราษฎรชุดแรกจากข้อเรียกร้องของราษฎรที่ผ่านมากว่า 30 ปี

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2