ประชุมซักซ้อม(เพิ่มเติม)

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมซักซ้อม(เพิ่มเติม)การดำเนินงานของทีมวิทยากรทั้ง ๓ ทีม ในการลงพื้นที่บรรยายเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน หมู่บ้าน และลุ่มน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรอง.ผอ.รมน.จว.ศก(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทาน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารหลังเก่า)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2