ขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเชื่อนราษีไสล จังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กลุ่มเกษตรกรฝ่ายราษีไศล กลุ่มสมาพันธ์แม่มูลยั่งยืน กลุ่มพัฒนาเชื่อนราษีไศล และกลุ่มอิสระ) เพื่อติดตาม เร่งรัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการฝ่ายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2