คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามงาน ประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอวังหิน พร้อมทั้งมองถุงยังชีพกาชาด และสิ่งของใช้จำเป็น แก่โรงพยาบาลสนาม ณ สวนสาธารณะน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 50 ปี (อ่างเก็บน้ำอำเภอวังหิน)
2. ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอขุขันธ์ และร่วมรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระเดชพระคุณพระครูปลัดภูวนารถธมฺมนนฺโท เจ้าอาวาสวัดเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจการปฏิบัติงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ เพื่อรองรับ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย แก่เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ชรบ. และอาสาสมัคร ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง คนเข้าพื้นที่จังหวัด ประจุดตรวจคัดกรองสี่แยกบ้านนาเจริญ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอวังหิน นายอำเภอขุขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังหิน และอำเภอขุขันธ์ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตาม
ณ เขตพื้นที่อำเภอวังหิน และเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2