ติดตามสถานการณ์ การบริหารจัดการข้อมูล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 20/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom เพื่อติดตามสถานการณ์ การบริหารจัดการข้อมูล การวางโครงสร้างการทำงาน และการเตรียมการของศูนย์ประสานงานการรับข้อมูล (Call Center) , การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอ , การจัดตั้งศูนย์พักคอยประจำอำเภอ , การดำเนินงาน Hospitel , และการบริหารจัดการเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2