รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและโดยมีนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑. การเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และสถานที่พักคอย
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงาน การตรวจความพร้อมของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ ๒ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
๓. คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๒๘๖๗/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั่วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษhttps://fb.watch/v/eTe6Z4rl1/

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2