ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตาม การดำเนินงานการเตรียมความพร้อมของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อเข้ารับการรักษาและดูแล
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นางศรีเรือน ดีพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2