ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้พบปะให้กำลังใจประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชัน "หมอ…พร้อม" หรือ "ศรีสะเกษ…พร้อม" เพื่อจองรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลเพิ่มเติมต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2