พิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เวลา 09..29 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
โดยมีนายอำเภอห้วยทับทัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยทับทัน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมพิธี
ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2