ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น – ๑๔.๓๐
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ ในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถโมบาย (Mobile) พาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน ชาวจังหวัดศรีสะเกษ
ในการดำเนินการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีการจัดสินค้าราคาถูกใส่รถโมบาย จำนวน ๑๕ คันออกไปจำหน่ายในชุมชน ทั้ง ๒๒ อำเภอ โดยมีสินค้าทั้งหมด ๗๓ รายการ ลดราคาสูงสุด ๖๐% ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน
ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารหลังเก่า)
ในเวลาต่อมาได้พบปะตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษและหารือร่วมกันในการบริการจัดการพืชผลทางการเกษตร พร้อมกับสั่งการและมอบนโยบาย
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าวด้วย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2