มอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางสาววาสนา ตองอบ ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านพรหมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๑ หลัง และทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๒.ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
๓.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๔.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๕.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
๖. สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ นายนิคม วงศ์ก่อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ บริเวณบ้านพรหมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2